กลยุทธ์ การเทรด Forex: การซื้อขายแบบ Day Trading, Swing Trading, และ Position Trading

การเทรด Forex คือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มี กลยุทธ์ และวิธีการต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล แต่ละกลยุทธ์มีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของมันเอง ในบทความนี้เราจะสำรวจ กลยุทธ์ การเทรดสำคัญ 4 แบบ: Day Trading, Swing Trading, และ Position Trading.

Day Trading (กลยุทธ์ การเทรด ซื้อขายแบบวัน)

 • ลักษณะของ กลยุทธ์: Day Trading เป็นกลยุทธ์ที่นักเทรดซื้อขายและขายอย่างรวดเร็วในระหว่างเวลาเดียวกัน และปิดตำแหน่งก่อนที่ตลาดจะปิดในวันนั้น
 • ข้อได้เปรียบ: นักเทรดสามารถกำไรได้ในระยะเวลาสั้นๆ และไม่ต้องถือตำแหน่งในระยะยาว ทำให้มีความยืดหยุ่นมาก
 • ข้อจำกัด: การ Day Trading ต้องใช้ความสำราญและความรอบคอบมาก เนื่องจากต้องตัดสินใจเร็วและเข้าออกตลาดในเวลาที่กำหนด เสี่ยงสูญเสียเงินได้มาก และต้องมีการวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ
 • การเทรดแบบนี้เป็นการเทรดโดยการทำกำไรจากการที่ราคาเคลื่อนไหวแคบๆ หากเราเทรดอย่างถูกวิธี 
 • กลยุทธ์การเทรดแบบ Day Trading นี้อาจมีความเสี่ยงสำหรับ Trader มือใหม่ หรือ Trader ที่ไม่ยอมทำตามกฎ
 • กลยุทธ์การเทรดแบบ Day Trading นั้นเหมาะกับ Broker ที่มี Spread ต่ำ
 • กลยุทธ์การเทรดแบบ Day Trading นั้นจะทำกำไรได้ในระยะยาวก็ต่อเมื่อ Trader มีความจริงจังในการเทรด และ ขยันหาความรู้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • Trader ที่จะเทรดแบบ Day Trading นั้นจะต้องขยัน, มีเป้าหมายชัดเจน และต้องไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด
 • เครื่องมือที่ Day Trader ส่วนใหญ่ใช้เพื่อหาจุดเข้าจุดออกนั้น ได้แก่ chart patterns, trendlines และ triangles
 • มีการตัดสินใจที่แน่นอนและรวดเร็วเกี่ยวกับ Order นั้นๆ
 • มี Stop Loss ที่ชัดเจน

Swing Trading (การซื้อขายแบบสวิง)

กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing Trading นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำกำไรในระยะสั้นถึงปานกลาง   ซึ่งอาจจะเป็นช่วง 2-3 วัน ไปจนถึงหลายสัปดาห์

 • ลักษณะของกลยุทธ์: Swing Trading เน้นการถือตำแหน่งในระยะเวลาชั่วคราวระหว่างไม่กี่วันถึงสัปดาห์ โดยใช้การวิเคราะห์เทคนิคเพื่อหาโอกาสการซื้อขายที่ดี
 • ข้อได้เปรียบ: Swing Trading ให้ความยืดหยุ่นมากกว่า Day Trading และสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์มาใช้ในการตัดสินใจได้
 • ข้อจำกัด: ต้องมีความอดทนและการวิเคราะห์ที่ดี เนื่องจากต้องรอกองตลาดและไม่คาดหวังผลกำไรทันที
 • Trader ที่เทรดแบบ Swing Trading นั้นจะใช้ Technical Analysis เพื่อหาจุดเข้า และ จุดออก ที่ดีเพื่อที่จะทำกำไร
 • Trader อาจดู Fundamental Analysis มาเพิ่มเพื่อช่วยทำการวิเคราะห์ Trend และ รูปแบบของราคา
 • Trader อาจเจอความเสี่ยงในเรื่องของการถือ Order ข้ามคืน เช่น ค่า Swap หรือ การเปิด Gap ของราคา
 • Risk/Reward Ratio นั้นเป็นตัวช่วยให้ Trader ทำกำไรได้ โดยกำหนด จุด Stop Loss ให้เหมาะสมกับ Profit Target  คือ  ต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจุดไหนเป็นจุดเข้า   จุดไหนเป็นจุดออก   จุดไหนเป็นจุด Stop Loss  และต้องคาดการณ์ได้ว่าจะได้กำไรจากจุดไหน
 • Chart ที่ใช้จะใช้ Timeframe Day เพื่อดูแนวโน้ม 
 • อาจจะใช้ 1 ชั่วโมง หรือ 15 นาทีในการหาจุดเข้าจุดออกที่ดี
 • เครื่องมือที่ Swing Trader ส่วนใหญ่ใช้ก็อย่างเช่น Moving Average , Momentum Indicator,  , price range tools, และ ตัววัด sentiment ของตลาด 
 • รูปแบบกราฟที่ใช้ก็อย่างเช่น head and shoulders หรือ cup and handle

Position Trading (การซื้อขายแบบตำแหน่ง)

กลยุทธ์การเทรดแบบ Position Trading นั้นเป้นการเทรดแบบระยะยาว   ดังนั้น Trader กลุ่มนี้จะไม่กังวลเกี่ยวกับความผันของราคาในระยะสั้น 

 • ลักษณะของกลยุทธ์: Position Trading เป็นกลยุทธ์ที่รับความยืดหยุ่นสูงสุดโดยการถือตำแหน่งในระยะเวลาที่ยาวนาน สามารถอยู่ในตลาดเป็นเดือนหรือปี
 • ข้อได้เปรียบ: นักเทรดไม่ต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและมีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิต
 • ข้อจำกัด: การถือตำแหน่งในระยะยาวอาจต้องทนทุกข์และแสดงความอดทนต่อความผันผวนในตลาด
 • Position traders ก็คือ Trend Followers   ก็คือจะดูแนวโน้มและหาจุดเข้าแล้วจากนั้นก็จะถือยาวไปจนกว่าแนวโน้มนั้นจะกลับตัว
 • การเทรดแบบ Position Trading  นั้นต้องมีการวางแผนกำหนดจุดเข้า จุดออกไว้ล่วงหน้า และมีการควบคุมความเสี่ยงโดยมีการกำหนดจุด Stop Loss ไว้อย่างชัดเจน
 • Position Trader นั้นอาจใช้ Technical Analysis , Fundamental Analysis หรือใช้ทั้ง 2 อย่างร่วมกันเพื่อหาจุดเข้าจุดออก
 • กลยุทธ์นี้จะวิเคราะห์ข้อมูลจาก Macroeconomic , แนวโน้มของตลาด และ Price Patterns ในอดีต 
 • ข้อเสียของกลยุทธ์นี้ คือ การถือ Order ในระยะยาวนี้อาจจะทำให้เราเสียโอกาสในการลงทุน Product อื่นได้
 • การเทรดแบบ Position Trading นั้นเหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง(Strong Trend)

แต่ละกลยุทธ์การเทรด Forex มีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของมันเอง การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนและประสบการณ์ของนักเทรดแต่ละคน สิ่งสำคัญคือการศึกษาและการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของแต่ละกลยุทธ์และทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ เทรด Forex ในแต่ละแบบ ไม่ว่าคุณจะเลือก Day Trading, Swing Trading, หรือ Position Trading ความรู้และความประสงค์ในการเรียนรู้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาด Forex.

0