การวิเคราะห์กราฟ เทรด Forex

การวิเคราะห์กราฟ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรด Forex สามารถทำนายแนวโน้มของราคาได้อย่างมีความแม่นยำ การเข้าใจและนำเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดมีความสำเร็จในตลาด Forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์กราฟ และวิธีการใช้เครื่องมือและแนวทางต่างๆ เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาในตลาดเงินตราต่างประเทศ ไปเริ่มกันเลย!

การวิเคราะห์กราฟ : เทรด Forex การใช้เครื่องมือและแนวทางในการทำนายแนวโน้ม

การวิเคราะห์กราฟ เป็นกระบวนการที่นักเทรดใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาในรูปแบบของแผนภูมิ สำหรับการวิเคราะห์กราฟ Forex มีสองแนวทางหลัก คือ

1. การวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis) : การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ตัวอย่างเช่น แนวรับแนวต้าน, ตัวชี้วัดเทคนิค เช่น ความเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) และแบนด์บอลลิ่งเกอร์ (Bollinger Bands) เป็นต้น

การวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis) เป็นกระบวนการที่นักเทรดใช้เพื่อวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรด นี่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้สึกถึงทิศทางและเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นี่คือตัวอย่างของเครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์เทคนิคที่นักเทรด สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการทำนายแนวโน้มของราคา

 1. แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance): แนวรับแนวต้านเป็นระดับราคาที่มักจะมีการพุ่งขึ้นหรือตกลงของราคา แนวรับคือระดับที่ราคามีแนวโน้มที่จะขึ้นมา และแนวต้านคือระดับที่ราคามีแนวโน้มที่จะลงลงมา การวิเคราะห์แนวรับแนวต้านช่วยให้นักเทรดรู้ว่าราคาอาจจะพุ่งขึ้นหรือตกลงเมื่อพบกับแนวเหล่านี้
 2. ตัวชี้วัดเทคนิค (Technical Indicators): ตัวชี้วัดเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ตัวชี้วัดทั่วไปประกอบด้วยสูตรคณิตศาสตร์ที่คำนวณจากข้อมูลราคา เช่น ความเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
 3. แบนด์บอลลิ่งเกอร์ (Bollinger Bands): แบนด์บอลลิ่งเกอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา โดยสร้างเส้นช่วงความกว้างระหว่างแบนด์บอลลิ่งเกอร์จากค่าเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาอยู่ในบริเวณของแบนด์บอลลิ่งเกอร์ มักจะมีแนวโน้มของราคาที่เปลี่ยนแปลง
 4. แท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese Candlesticks): แท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นแนวทางการแสดงข้อมูลราคาที่มาพร้อมกับรูปร่างที่เรียกว่าแท่งเทียน แต่ละแท่งจะแสดงข้อมูลราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุดของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
 5. แนวเทรนด์ (Trends): การติดตามและระบุแนวเทรนด์ของราคา เช่น แนวเทรนด์ขาขึ้น (Uptrend) และแนวเทรนด์ขาลง (Downtrend) เพื่อใช้ในการทำนายแนวโน้มของราคาในอนาคต

2. การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) : การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ สัญญาณการเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อราคาเงินตรา

การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นกระบวนการที่นักเทรดใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อราคาเงินตราในตลาด เทรด Forex นักเทรดที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานมักสนใจด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของราคา เช่น อัตราเงินต่อเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย การยอดขายสินค้า ค่าดัชนีการผลิต และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน

 1. อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates): การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ยสูงส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจดึงดูดนักลงทุนและนักเทรด
 2. ค่าดัชนีการผลิต (PMI – Purchasing Managers’ Index): ค่าดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มบริษัทผู้ผลิต การเจริญเติบโตของ PMI ชี้ให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอาจมีผลต่อค่าเงินตรา
 3. อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate): อัตราการว่างงานส่งสัญญาณถึงสุขภาพของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานสูงอาจเป็นสัญญาณไม่ดีต่อค่าเงินตรา
 4. ข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ: เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น การประชุมเศรษฐกิจของธนาคารกลาง ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และข่าวประจำวันที่อาจมีผลกระทบต่อราคาเงินตรา
 5. สัญญาณการเศรษฐกิจ: ข้อมูลเชิงบวก เช่น การเจริญเติบโตของ GDP (Gross Domestic Product) และข้อมูลเชิงลบ เช่น การเสื่อมถอยของ GDP อาจส่งผลต่อค่าเงินตรา

เครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ

ในการวิเคราะห์กราฟ Forex เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาและตัดสินใจในการเทรด นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลราคา ต่อไปนี้คือเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟ Forex ที่นักเทรดส่วนมากใช้

 1. แผนภูมิแท่ง (Candlestick Chart): แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลราคาเปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด ของแต่ละช่วงเวลา นักเทรดสามารถใช้แผนภูมิแท่งในการเปรียบเทียบแนวโน้มราคาและการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
 2. แผนภูมิเทคนิค (Technical Chart): แผนภูมิเทคนิคเป็นแผนภูมิที่แสดงข้อมูลราคาพร้อมกับตัวชี้วัดเทคนิค เช่น ความเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณการซื้อ-ขาย
 3. แผนภูมิแบบเทรนด์ (Trendline Chart): แผนภูมิแบบเทรนด์เป็นการวาดเส้นเชื่อมระหว่างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคาเพื่อระบุแนวเทรนด์การเคลื่อนไหวของราคา
 4. ตัวชี้วัดเทคนิค (Technical Indicators): ตัวชี้วัดเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลราคาเพื่อให้ข้อมูลสัญญาณการซื้อ-ขาย ตัวชี้วัดที่นักเทรดใช้มากอาทิเช่น ความเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) และแบนด์บอลลิ่งเกอร์ (Bollinger Bands)
 5. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD เป็นตัวชี้วัดเทคนิคที่ใช้คำนวณความแตกต่างระหว่างเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่สองรอบเพื่อช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
 6. RSI (Relative Strength Index): RSI เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการวิเคราะห์หากมูลค่าการซื้อ-ขายเกินหรือน้อยเกินกว่าปกติ ช่วยในการระบุการแกว่งของราคา
 7. Fibonacci Retracement: เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การกลับตัวของราคาหลังจากการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง โดยใช้ระดับเบอร์ Fibonacci เพื่อหาระดับที่เป็นไปได้ของการกลับตัวของราคา
 8. เทรนด์แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance Trendlines): การวาดเส้นแนวรับแนวต้านเพื่อระบุระดับที่ราคาอาจพุ่งขึ้นหรือตกลง
 9. คาเนลสติก (Candlestick Patterns): คาเนลสติกเป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นบนแผนภูมิแท่ง ซึ่งสามารถช่วยในการระบุสัญญาณการซื้อ-ขายและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
 10. Volume Indicator: ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อ-ขายในตลาด ช่วยในการวิเคราะห์ความสนใจของผู้เทรดในการซื้อ-ขาย

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex และช่วยในการตัดสินใจในการทำรายการซื้อ-ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการทำนายแนวโน้มของราคา

 1. ติดตามแนวเทรนด์: การระบุแนวเทรนด์ของราคา เช่น แนวเทรนด์ขาขึ้น (Uptrend) และแนวเทรนด์ขาลง (Downtrend)
 2. ใช้ตัวชี้วัดเทคนิค: ตัวชี้วัดเทคนิคเช่น ค่าเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เพื่อรับสัญญาณเมื่อเทรนด์เปลี่ยนทิศทาง
 3. สังเกตแนวรับแนวต้าน: การระบุระดับราคาที่มักจะเกิดการพับกลับของราคา หรือการพุ่งขึ้นหรือตกลงของราคา
 4. ผสมผสานเครื่องมือและวิธีการ: ความสำเร็จในการวิเคราะห์กราฟอยู่ในการใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ร่วมกันเพื่อทำนายแนวโน้มราคา

การวิเคราะห์กราฟ เป็นการศึกษาและการปรับตัวเองตลอดเวลา เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้เครื่องมือและเรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ในการทำนายแนวโน้มของราคาจะช่วยให้คุณมีความสำเร็จในการเทรด Forex อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

0