จัดการ ความเสี่ยง ในการเทรด Forex

การเทรดในตลาด Forex เป็นกิจกรรมที่มี ความเสี่ยง สูงเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวน ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาพอร์ตการเงินให้เสถียร นี่คือบทความเกี่ยวกับ “จัดการความเสี่ยงในการ เทรด Forex : วิธีการลดความเสี่ยงและการบริหารเงิน” ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจและความพร้อมในการเทรด

จัดการ ความเสี่ยง : วิธีการลดความเสี่ยงและการบริหารเงิน

การเทรด Forex เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่การจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรได้ในระยะยาว ดังนี้เป็นวิธีการที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเทรด

1. กำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสม

ก่อนที่จะเริ่มการเทรดใดๆ คุณควรกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสมตามพอร์ตการเงินของคุณ การใช้เงินในแต่ละรายการเทรดควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการเงินทั้งหมด โดยไม่ควรลงทุนจำนวนเงินที่คุณไม่สามารถเสียได้ การกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสมช่วยให้คุณรับมือกับความขาดทุนได้ดีขึ้นเมื่อตลาดไม่เป็นไปตามทิศทางที่คาดหวัง

 1. คำนวณขนาดการเทรดที่เสี่ยงได้: ความเสี่ยงในการเทรดสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรที่เรียกว่า “ตัวเลขความเสี่ยงต่อการเทรด” ซึ่งกำหนดว่าถ้าคุณสูญเสียในรายการเทรดนั้นๆ จำนวนเงินที่สูญเสียจะเป็นเท่าไรเมื่อนำมาคูณกับหนึ่งหรือสิบ เช่น หากคุณพร้อมสูญเสีย 2% ของพอร์ตการเงินในรายการเทรดนั้นๆ กำหนดค่าเท่ากับ 0.02
 2. เลือกขนาดการเทรดที่สอดคล้องกับความเสี่ยง: หลังจากคำนวณความเสี่ยงต่อการเทรด คุณสามารถกำหนดขนาดการเทรดในแต่ละรายการเทรดได้ โดยใช้เกณฑ์ของความเสี่ยงต่อการเทรดและจำนวนเงินที่คุณพร้อมสูญเสีย
 3. ไม่เพิ่มขนาดการเทรดเกินไป: คุณควรระมัดระวังในการไม่เพิ่มขนาดการเทรดเกินกว่าความสามารถในการรับมือกับความขาดทุน อย่างไรก็ตามการเพิ่มขนาดการเทรดเกินไปอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียมากขึ้น
 4. ความรู้สึกมั่นคง: เลือกขนาดการเทรดที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและสามารถตรงต่อความเสี่ยงในตลาดได้โดยไม่รู้สึกเครียดมากนัก
 5. แบ่งพอร์ตการเงิน: หากคุณมีพอร์ตการเงินที่มีหลายรายการเทรด แนะนำให้แบ่งขนาดการเทรดในแต่ละรายการให้เป็นส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อลดความผันผวนในการบริหารเงิน

การกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเทรดอย่างมีวิจารณญาณและรักษาพอร์ตการเงินได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินมากเกินไป

2. ใช้ Stop Loss และ Take Profit

การใช้คำสั่ง Stop Loss เป็นการกำหนดระดับราคาที่คุณพร้อมรับผิดชอบในกรณีที่ราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่พอดีกับการทำนายของคุณ คำสั่ง Take Profit จะช่วยให้คุณบุกเก็บกำไรเมื่อราคาถึงระดับที่คุณตั้งไว้ เหล่านี้ช่วยปกป้องพอร์ตการเงินของคุณและช่วยในการบริหารเงิน

 1. ตัดสินใจตามข้อมูลไม่ตามอารมณ์ เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตัดสินใจในการเทรดควรอิงตามข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่ควรให้ความรู้สึกหรืออารมณ์มีส่วนมากนัก การวางแผนและดำเนินการตามแผนการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งนี้ช่วยลดความผันผวนและความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ
 2. คำนวณสัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน การคำนวณสัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน (Risk-to-Reward Ratio) เป็นสิ่งสำคัญในการเทรด เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกำลังวางแผนที่มีกำไรมากกว่าความขาดทุนในแต่ละรายการเทรด การคำนวณสัดส่วนนี้ช่วยให้คุณทำนายรายการที่มีโอกาสสร้างกำไร
 3. แบ่งพอร์ตการเงินและการไม่ใช้ความเสี่ยงเกินไป การแบ่งพอร์ตการเงินเป็นการกระจายการลงทุนในหลายคู่สกุลเงินหรือตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทั้งหมดในตลาดเดียว นอกจากนี้ อย่าเพิ่มความเสี่ยงโดยใช้เงินยืดหยุ่นมากเกินไป (Overleveraging) เนื่องจากอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินได้มากขึ้น
 4. สร้างแผนการเทรดและปฏิบัติตาม การมีแผนการเทรดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจัดการความเสี่ยง แผนการเทรดควรรวมถึงกลยุทธ์การเข้าออกที่ชัดเจน และข้อกำหนดในการใช้ Stop Loss และ Take Profit ในแต่ละรายการเทรด ปฏิบัติตามแผนการเทรดเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพอร์ตการเงิน
 5. การตรวจสอบและปรับปรุง เทรด Forex เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลา การตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับปรุงตามความเรียบร้อย เป็นทางเลือกที่ดีในการลดความเสี่ยง

การเทรด Forex เป็นการลงทุนที่ต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยการจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเป็นนักเทรดที่มีความรู้สึกมั่นใจและสามารถสร้างกำไรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ตัดสินใจตามข้อมูลไม่ตามอารมณ์

เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตัดสินใจในการเทรดควรอิงตามข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่ควรให้ความรู้สึกหรืออารมณ์มีส่วนมากนัก การวางแผนและดำเนินการตามแผนการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งนี้ช่วยลดความผันผวนและความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ

 1. การวิเคราะห์เทคนิคและพื้นฐาน: ใช้การวิเคราะห์เทคนิคและพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ของตลาด วิเคราะห์เทคนิคจะช่วยให้คุณรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มราคา และตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ความเคลื่อนไหวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) และแบนด์บอลลิ่งเกอร์ (Bollinger Bands) ส่วนการวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และสัญญาณที่อาจมีผลต่อราคาเงินตรา
 2. ประเมินความเสี่ยงและรางวัล: ก่อนที่จะเปิดรายการเทรด คุณควรประเมินสัดส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล (Risk-to-Reward Ratio) ในแต่ละรายการ เพื่อให้แน่ใจว่ารางวัลที่คุณจะได้รับมีค่ามากกว่าความเสี่ยงที่คุณจะรับต่อการสูญเสีย
 3. ไม่ให้ความรู้สึกมีส่วนมาก: ความรู้สึกอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่สมดุลระหว่างข้อมูลและอารมณ์ ความเสี่ยงสูงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและวิเคราะห์จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 4. วางแผนการเทรดและปฏิบัติตาม: มีแผนการเทรดที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณคาดหวัง คุณจะรู้ว่าควรทำอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ ทำตามแผนการเทรดเป็นทางเลือกที่ดีในการควบคุมความเสี่ยง
 5. หยุดเทรดเมื่อต้องการ: ถ้าตลาดไม่ได้เป็นไปตามทิศทางที่คุณคาดหวัง หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ไม่เสียหายที่จะหยุดเทรดและรีวิวแผนการเทรดของคุณใหม่

การตัดสินใจตามข้อมูลและวิเคราะห์จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาพอร์ตการเงินไว้ในสภาพที่ดี ความรู้สึกอาจมีบทบาทในการตัดสินใจ แต่ไม่ควรให้มีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลที่สามารถพิจารณาได้

4. คำนวณสัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน

การคำนวณสัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน (Risk-to-Reward Ratio) เป็นสิ่งสำคัญในการเทรด เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกำลังวางแผนที่มีกำไรมากกว่าความขาดทุนในแต่ละรายการเทรด การคำนวณสัดส่วนนี้ช่วยให้คุณทำนายรายการที่เป็นไปได้ที่มีโอกาสสร้างกำไร

 1. คำนวณระดับความเสี่ยง (Risk): ก่อนที่จะทำรายการเทรด คุณควรกำหนดระดับความเสี่ยงในการเทรดที่คุณพร้อมรับผิดชอบ ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินที่คุณพร้อมสูญเสีย ยกตัวอย่างเช่น คุณกำหนดให้ระดับความเสี่ยงเป็น 2% ของยอดพอร์ตการเงินของคุณ
 2. คำนวณระดับรางวัล (Reward): กำหนดระดับรางวัลที่คุณเป้าหมายในการเทรด ระดับรางวัลควรเป็นค่าที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงที่คุณกำหนด ยกตัวอย่างเช่น คุณกำหนดระดับรางวัลเป็น 4% ของยอดพอร์ตการเงินของคุณ
 3. คำนวณสัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน: สามารถคำนวณสัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุนโดยใช้สูตรต่อไปนี้:สัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน = ระดับความเสี่ยง / ระดับรางวัลตัวอย่างการคำนวณ:
  • ระดับความเสี่ยง = 2%
  • ระดับรางวัล = 4%
  • สัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุน = 2% / 4% = 0.5
  สัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุนคือ 0.5 หรือ 1:2 ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังเสี่ยงเพื่อรับมือกับความขาดทุนเป็น 1 หน่วยเพื่อที่จะได้รับรางวัล 2 หน่วย

การใช้สัดส่วนความเสี่ยงต่อการรับมือกับความขาดทุนช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและเลือกรายการเทรดที่มีโอกาสสร้างกำไรที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับผิดชอบ

5. แบ่งพอร์ตการเงินและการไม่ใช้ความเสี่ยงเกินไป

การแบ่งพอร์ตการเงินเป็นการกระจายการลงทุนในหลายคู่สกุลเงินหรือตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทั้งหมดในตลาดเดียว นอกจากนี้ อย่าเพิ่มความเสี่ยงโดยใช้เงินยืดหยุ่นมากเกินไป (Overleveraging) เนื่องจากอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินได้มากขึ้น

 1. แบ่งพอร์ตการเงิน (Portfolio Diversification): แบ่งพอร์ตการเงินหมายความว่าคุณควรลงทุนในหลายคู่สกุลเงินหรือตลาด ไม่ควรวางเดิมพันในคู่สกุลเงินเดียว การแบ่งพอร์ตช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งหมดในตลาดเดียว
 2. การป้องกันความเสี่ยง (Risk Hedging): การใช้สินค้าที่ไม่ใช่สกุลเงินในการป้องกันความเสี่ยงเป็นวิธีที่ดีในการรับมือกับความผันผวนของตลาด เทรด Forex ตัวอย่างเช่น การใช้คอนแทรคต์ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา
 3. การตั้ง Stop Loss และ Take Profit: การใช้คำสั่ง Stop Loss ช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากเมื่อตลาดเคลื่อนไปไม่ตามทิศทางที่คุณคาดหวัง ในขณะเดียวกัน การตั้ง Take Profit ช่วยบังคับให้คุณบุกเก็บกำไรเมื่อราคาถึงระดับที่คุณตั้งไว้
 4. การไม่ใช้ความเสี่ยงเกินไป (Avoid Overleveraging): อย่าใช้การยืดหยุ่นเกินไปในการเทรด การใช้การยืดหยุ่นมากเกินไป (Leverage) อาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียมากขึ้น ควรใช้การยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่คุณพร้อมรับผิดชอบ
 5. การวางแผนและการทำกิจกรรมเทรดอย่างมีสติปัญญา: การวางแผนและการทำกิจกรรมเทรดในลักษณะที่มีสติปัญญาช่วยให้คุณไม่ตัดสินใจเพื่อความรู้สึกหรือความเร่งรีบ ใช้กฎเข้าใจตลาดและปฏิบัติตามแผนการเทรดที่คุณได้วางไว้

การแบ่งพอร์ตการเงินและการไม่ใช้ความเสี่ยงเกินไปช่วยให้คุณเป็นนักเทรดที่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการรักษาพอร์ตการเงินให้เสถียรในระยะยาว

6. สร้างแผนการเทรดและปฏิบัติตาม

การมีแผนการเทรดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจัดการความเสี่ยง แผนการเทรดควรรวมถึงกลยุทธ์การเข้าออกที่ชัดเจน และข้อกำหนดในการใช้ Stop Loss และ Take Profit ในแต่ละรายการเทรด ปฏิบัติตามแผนการเทรดเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพอร์ตการเงิน

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย: ก่อนที่จะสร้างแผนการเทรด คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเทรด ว่าคุณต้องการทำกำไรเท่าไรในระยะยาว หรือว่าคุณอาจจะตั้งเป้าหมายการรักษาเงินทุนให้เสถียรกว่า
 2. เลือกกลยุทธ์การเทรด: คุณควรเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะกับบุคลิกของคุณ อาจเป็นการใช้วิธีการวิเคราะห์เทคนิค หรือการวิเคราะห์พื้นฐาน เลือกกลยุทธ์ที่คุณรู้สึกสบายและมีความเข้าใจ
 3. การวางแผนรายละเอียด: จากกลยุทธ์ที่คุณเลือก เริ่มวางแผนรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าและออกจากตลาด วางแผนให้มีกลยุทธ์เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง
 4. การบริหารความเสี่ยง: ในแผนการเทรดคุณควรระบุระดับความเสี่ยงที่คุณพร้อมรับผิดชอบในแต่ละรายการ เช่น การกำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสมและใช้ Stop Loss อย่างเหมาะสม
 5. การบริหารเงิน: แผนการเทรดควรรวมการบริหารเงินด้วย เช่น กำหนดเป้าหมายของการลงทุนในแต่ละรายการ เสียได้เท่าไรและกำหนดการใช้ Take Profit
 6. การทบทวนและปรับปรุง: ทบทวนแผนการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอ ดูว่าสิ่งที่คุณทำดีและปรับปรุงส่วนที่ยังคงขาดแคลน
 7. ปฏิบัติตามแผน: หลังจากสร้างแผนการเทรด เป็นเวลาที่จะปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด คุณสามารถปรับแผนได้ตามความเหมาะสม

การสร้างแผนการเทรดและปฏิบัติตามเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงและการบริหารความเสี่ยงในการเทรด Forex อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การตรวจสอบและปรับปรุง

เทรด Forex เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลา การตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับปรุงตามความเรียบร้อย เป็นทางเลือกที่ดีในการลดความเสี่ยง

 1. การวิเคราะห์ผลสำหรับแผนการเทรด: ตรวจสอบผลของการเทรดในระยะเวลาที่กำหนด วิเคราะห์กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น ดูว่าแผนการเทรดที่คุณได้วางไว้มีผลส่งเสริมกำไรหรือไม่
 2. การตรวจสอบความสามารถของกลยุทธ์: วิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การเทรดที่คุณใช้เหมาะสมกับตลาดปัจจุบันหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงในตลาด อาจต้องปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
 3. การปรับแผนการเทรด: หากพบว่าแผนการเทรดไม่ได้ให้ผลตามที่คาดหวัง คุณควรพิจารณาปรับแผนเพื่อแก้ไขความผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 4. การทบทวนเมื่อเกิดความขาดดทุน: เมื่อเกิดขาดทุน ให้ทำการทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด และดูว่าอะไรที่คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต
 5. การเรียนรู้จากประสบการณ์: ทบทวนและเรียนรู้จากทุกครั้งที่คุณทำรายการเทรด ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุน เรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงความสามารถของคุณในอนาคต
 6. การปรับปรุงแผนการเทรดเป็นระยะเวลา: การปรับปรุงไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งที่คุณเทรด ให้มีระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการเทรด เช่น รายเดือนหรือรายปี เพื่อให้คุณมีเวลาสำหรับการทบทวนและปรับปรุงที่ดีกว่า

การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอในการเทรด Forex เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนการเทรดและการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน

สรุปหัวข้อ การเทรด Forex

การเทรด Forex เป็นการลงทุนที่ต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยการจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเป็นนักเทรดที่มีความรู้สึกมั่นใจและสามารถสร้างกำไรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

0